Buszbérlés osztálykirándulásra szabályosan

2018 január 1-én hatályba lépett a 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról.

A rendelet kizárólag a külföldre irányuló, oktatási intézmények által szervezett autóbuszos kirándulásokra vonatkozik.

A rendelet értelmében a következő feltételeknek kell megfelelni:

  • a  tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem közlekedhet, kivéve, ha elháríthatatlan külső ok – így különösen közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti hatósági intézkedés – miatt e tilalom nem tartható be,

( Vagyis, úgy kell szervezni az utazást, hogy az autóbusz 23:00 és 04:00 óra között ne közlekedjen.)

  • a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak;
    meg kell felelnie a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki feltételeknek,

(Ez az emelt sebességgel való közlekedésre alkalmas autóbuszra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek előírása, vagyis a TEMPO 100)

  • a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak;

rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel, és az  autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet.

(2006 május 1-től már csak digitális tachográffal lehet forgalomba helyezni autóbuszt.)

  • Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a  kirándulás lebonyolításához a  közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt biztosít.

Ezen féltételeknek való megfelelést egyszerűen, az autóbusz forgalmi engedélye alapján lehet ellenőrizni. A forgalmi engedély tartalmazza az autóbusz első forgalomba helyezésének dátumát, valamint a TEMPO 100 engedély meglétét. A gépjárművezetőknek rendelkeznie kell szakorvos által kiadott igazolással.

Jó Utat!